دانلود کتاب دیوان دیوانه اثر احمد بابا حاجیانی نادر

  • 3 سال پیش
  • 2430 بازديد

بیا و آشتی کن، مه جبینم و دلم شکسته ای، داغت ن بینم به یاد توشرر از سینه خیزد از چشمم قطرهها برگونه ریزد دلم ک رده ه وایت، ...