دانلود کتاب خاطرات امیر عباس هویدا اثر امیر عباس هویدا

  • 2 سال پیش
  • 2983 بازديد

در همین موقع بود که پدرم به تهران احضار شد. تلگرافی که از تهران به دمشق مخابره شده بود حکایت از این می کرد که ...