سیروس شمیسا

سیروس شمیسا
نام کامل : سیروس شمیسا
تاریخ تولد : 29 فروردین 1327

دکتر سیروس شمیسا در سال 1327 در رشت به دنیا آمد. او تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه شیراز آغاز کرد و چند سالی پزشکی خواند، ولی پس از چندی تغییر رشته داد و در همان جا مدرک کارشناسی ادبیات فارسی گرفت. پس از آن وارد دور دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۷ از رساله اش به راهنمایی دکتر ناتل خانلری دفاع کرد.
سیروس شمیسا در سال ۱۳۸۰ یکی از چهره های ماندگار ایران لقب گرفت. کتاب های او در بسیاری از دانشگاههای ایران تدریس می شود.
یکی از کتاب های مشهور وی شاهدبازی در ادبیات فارسی است که در سال ۱۳۸۱ به چاپ رسید، ولی از بازار جمع شد و فروش آن ممنوع شد. موضوع این کتاب معشوق مذکر در تاریخ ایران و بازتاب آن در ادبیات است. در این کتاب مستندات تاریخی موثقی گنجانده شده است.