دریافت اشتراک کاربری ویژه

اشتراک ویژه یکی از راهکارهای پرشین‌پی‌دی‌اف برای جبران هزینه‌های خود است. شما با خرید هریک از طرح‌های زیر، ضمن حمایت از ما برای ادامه کار می‌توانید به صورت کامل به تمامی کتاب‌های منتشره در سایت به صورت رایگان و نامحدود دسترسی داشته باشید.

فقط با یک بار پرداخت تا پایان مدت زمان اشتراک بدون محدودیت دانلود کنید.

دریافت اشتراک 1

اشتراک یک ماهه

دسترسی 1 ماهه به تمامی کتاب‌ها
35 هزار تومان
دریافت اشتراک 3

اشتراک شش ماهه

دسترسی 6 ماهه به تمامی کتاب‌ها
180 هزار تومان
دریافت اشتراک 5

اشتراک یک ساله

دسترسی یکساله به تمامی کتاب‌ها
300 هزار تومان
دریافت اشتراک 7

اشتراک مادام العمر

دسترسی همیشگی به کتاب‌ها
500 هزار تومان