دانلود کتاب خداوند الموت حسن صباح اثر پل آمیر 1
  1. پرشین پی‌دی‌اف
  2. کتاب صوتی
  3. دانلود کتاب خداوند الموت حسن صباح اثر پل آمیر
تاریخکتاب صوتی

دانلود کتاب خداوند الموت حسن صباح اثر پل آمیر

عنوانخداوند الموت حسن صباح
نویسندهپل آمیر
مترجم/مصححذبیح الله منصوری
انتشاراتجاویدان ، بدرقه جاویدان
سال چاپ1362
نوبت چاپپنجم
زبانفارسی
تعداد صفحه776
قیمت
5,000 تومان

کتاب خداوند الموت حسن صباح اثر پل آمیر است که توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است. کتابی که اینک بشما تقدیم می شود، حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که تا امروز تصور میکردیم بر آن دوره وقوف کامل داریم. ولی بعد از خواندن این کتاب متوجه می شویم که قسمتی از وقایع و اخبار آن دوره برما مجهول بوده است.

همانطور که در این کتاب میخوانیم، مبدأ تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاع صحیح در دست داریم که خلافت فاطمی ها در شمال افریقا تثبیت شده بطوری که در همین کتاب میخوانیم، بعد از این که هلاکو بر قلاع : اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب، که در آن قلاع بود از بین رفت، و هر زمان که حکومت های وقت بریک قلعه اسماعیلی مستولی می شدند، هر کتاب….

این کتاب در 2 نسخه تقدیم به کاربران پرشین پی دی اف می شود. نسخه نخست چاپ سال 1362 توسط انتشارات جاویدان است که در 776 صفحه و کیفیت مطلوب ارائه می گردد.

نسخه دوم چاپ سال 1386 توسط انتشارات بدرقه جاویدان است که در 673 صفحه و با کیفیت قابل قبول اسکن شده است.

علاوه بر این دو نسخه، کتاب صوتی خداوند الموت نیز برای علاقمندان اضافه گردید.

3.9/5 - (93 امتیاز)

دسترسی محدود برای دانلود

برای دانلود همه فایل ها باید محصول را خریداری فرمایید

دانلود کتاب خداوند الموت حسن صباح چاپ 1386
حجم 10.47 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب خداوند الموت حسن صباح چاپ 1362
حجم 38.47 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 1
حجم 7.8 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 2
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 3
حجم 7.8 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 4
حجم 7.83 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 5
حجم 7.86 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 6
حجم 7.76 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 7
حجم 7.71 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 8
حجم 7.71 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 9
حجم 7.87 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 10
حجم 7.84 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 11
حجم 7.67 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 12
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 13
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 14
حجم 7.87 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 15
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 16
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 17
حجم 7.85 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 18
حجم 7.81 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 19
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 20
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 21
حجم 7.82 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 22
حجم 7.82 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 23
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 24
حجم 7.76 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 25
حجم 7.8 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 26
حجم 7.81 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 27
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 28
حجم 7.74 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 29
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 30
حجم 7.82 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 31
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 32
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 33
حجم 7.81 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 34
حجم 7.84 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 35
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 36
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 37
حجم 7.78 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 38
حجم 7.87 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 39
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 40
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 41
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 42
حجم 7.86 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 43
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 44
حجم 7.73 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 45
حجم 7.81 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 46
حجم 7.8 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 47
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 48
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 49
حجم 7.78 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 50
حجم 7.76 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 51
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 52
حجم 7.74 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 53
حجم 7.82 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 54
حجم 7.84 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 55
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 56
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 57
حجم 7.87 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 58
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 59
حجم 7.64 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 60
حجم 7.66 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 61
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 62
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 63
حجم 7.61 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 64
حجم 7.6 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 65
حجم 7.81 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 66
حجم 7.79 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 67
حجم 7.62 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 68
حجم 7.65 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 69
حجم 7.8 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 70
حجم 7.76 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 71
حجم 7.72 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 72
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 73
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 74
حجم 7.71 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 75
حجم 7.74 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 76
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 77
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 78
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 79
حجم 7.72 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 80
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 81
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 82
حجم 7.75 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 83
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 84
حجم 7.67 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 85
حجم 7.74 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 86
حجم 7.77 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 87
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 88
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 89
حجم 7.74 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 90
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 91
حجم 7.7 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 92
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 93
حجم 7.71 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 94
حجم 7.67 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 95
حجم 7.67 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 96
حجم 7.68 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 97
حجم 7.69 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
کتاب صوتی خداوند الموت بخش 98
حجم 11.71 مگابایت
فرمت MP3
دانلود با خرید محصول
اگر فایل مشکل دانلود دارد گزارش ارسال کنید
گزارش مشکل دانلود از سایت
  • اگر شما در دانلود این کتاب مشکل دارید، قبل از گزارش با کلیک روی آموزش دانلود، روش دانلود از پرشین‌پی‌دی‌اف را مطالعه بفرمایید.
  • مشکل خود برای دانلود فایل را شرح دهید.
اگر فایل را خلاف قوانین کپی رایت می‌دانید درخواست حذف ارسال کنید

کتاب های دیگر از پل آمیر

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نقد و بررسی شما درباره خداوند الموت حسن صباح

لطفا پس از مطالعه خداوند الموت حسن صباح نظر خود را برای دیگر کاربران بنویسید.
از ارسال نظر به زبان انگلیسی یا نوشتن فینگلیش پرهیز کنید.
تمام نظرات توسط تیم مدیریت پرشین پی‌دی‌اف بررسی شده و پاسخ داده می‌شوند.
اشتراک در
اطلاع از
guest
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
یاسر اخوندزاده
یاسر اخوندزاده

بسیار عالی و جالب.اولین بار حدود۱۸سالم بود که خواندم و به قدری برام جالب بود که کل کتاب رو در عرض دوهفته خواندم.

مجید
مجید

درود بر شما ،اولین بار کتاب مذکور رو درسن ۲۱ سالگی مطالعه کردم ،برای من این سوال حالا که ۵۰ساله شده ام پیش اومده که چرا پل آمیر نویسنده ،در آن زمان که این کتاب رو جمع آوری میکردوجهان ،مخصوصا ایران دچار قحطی و جنگ و دیگر مسائل بود ،بیاد ایران و درمورد حسن صباح که خود ما ایرانیها هنوز خیلیهامون در مورد اون چیزی نمیدونیم چه برسه به پدرامون که مختار و نیاکانش وانتقام گرفتنش رو بهتر از حسن صباح میشناسند،کلی هزینه و سختی و مشقت راه تا بالا قلعه که الان در سال ۱۴۰۲ با همه ی امکانات تا اون بالا رفتن کلی رنج و عذابه رو به جون بخره ودر مورد برهه ای از تاریخ ایران که به نظر من خیلی مهم هم بوده جاسوسی کنه از مردم اون منطقه اطلاعات جمع کنه ،واقعا تاریخ امروز مملکت ما مثل همون روزهایی که حسن صباح بر ضد اون قیام کرد نیست؟بله به نظر من سال ۵۷ فرانسه و انگلیس دست به دست هم دادن واز این اطلاعات پل آمیر استفاده کردن،دریغ و صد افسوس که حسن صباح دیگری نیست.

مجید
مجید

با درود مجدد ،خواستم یادآوری کنم که یک نسخه از این کتاب که من خواندم چاپ سال ۱۳۵۲ بود که متاسفانه هر چه گشتم ندیدم شما ازسال چاپ کتاب نام برده باشید ،عکس جلد کتاب همونه ولی سال چاپ ۱۳۵۲ رو شما نام نبردید ،اون کتاب فکر میکنم که واقعا بدون سانسور باشه ،درضمن من اون کتاب رو قرض گرفته بودم ،متاسفانه الان در دسترسم نیست.با تشکر از شما

سعید
سعید

سلام من مبلغ پذیرش رو پرداخت کردم چرا صوتی برام باز نمیشه

سعید
سعید

سلام من کتاب رو خریداری کردم لطف میکنید صوتی رو برام فعال کنید

کتاب های مشابه با خداوند الموت حسن صباح

دانلود کتاب ستاره ی جاویدان اثر جمال فرجی
دانلود کتاب ایران باستان اثر م . موله