دانلود کتاب مجموعه کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا اثر حسین نمینی 1
 1. پرشین پی‌دی‌اف
 2. علوم غریبه و متافیزیک
 3. دانلود کتاب مجموعه کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا اثر حسین نمینی
علوم غریبه و متافیزیک

دانلود کتاب مجموعه کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا اثر حسین نمینی

عنوانعلوم غریبه مجربات ابن سینا
نویسندهابن سینا
زبانفارسی
تعداد صفحه259
قیمت
5,000 تومان

کتاب کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا اثر حسن نمینی می باشد. این کتاب در قالب pdf و دارای 259 صفحه است.

مجربات ابن سینا در علوم غریبه شامل طلسمات و احضارات جن تسخیرات کواکب دعای مهر و محب و باطل کردن طلسم از شیخ الرییس ابی علی الحسین بن علی سینا است.

مجربات إبن سينا الروحانية كتابى است در موضوع علوم غريبه كه اوراد و طلسماتى براى ايجاد محبت و ابطال طلسمات و غيره درآن آمده است. در انتساب چنين كتابى به بوعلى سينا كه نظير اين كتاب چند كتاب ديگر نيز به وى منتسب گرديده است ترديد‌هاى فراوانى واقع شده است.

در سرآغاز نام كتاب كنز الاسرار فى استحضار الجن و صرف العمار آمده است كه مؤلفش را شخصى به نام على ابن سينا معرفى كرده است كه بعيد نيست شخصى غير از بوعلى سينا باشد چون نام ابن سينا حسين ابن عبداللّه بن سينا است نه على بن سينا اما به هر تقدير اين كتاب از اين سينا است يا هر كس ديگر نگاهى اجمالى به محتواى آن مى تواند باعث شناختى از كتاب براى خوانندگان باشد.

در اين كتاب اكثر طلسمات، نيرنجات و ارباط براى ايجاد محبت مى باشند و شايد بتوان رويكرد مثبتى را حتى در باب احضار اجنه و…. در كتاب مشاهده كرد. اولين طلسم كتاب نيز براى محبت است كه نوع مركب براى نوشتن خطوط و علائم و محل نوشتن و نهايتاً مواردى كه بايد نوشته شوند در بخشهاى گوناگون آمده است. بخورهايى هم كه در اين طلسمات آمده‌اند عبارتند از تركيباتى كه وجود آنها تأثيرات خاصى در رسيدن به اهداف مدنظر باعث مى گردد.

طلسم دوم نيز براى محبت است اما طلسم سوم براى حاجات بزرگ و مهم مفيد است. از جمله طلسمات كتاب براى باز داشتن مردى كه گرفتار زنا و فحشا و زنبارگى شده است از اين گونه مسائل می‌باشد برخى طلسمات هم براى ايجاد بغض و كينه و دشمنى است كه اين موارد باعث مى گرديده تا عالمانى كه وارد عرصه علوم غريبه گرديده‌اند از افتادن چنين كتبى به دست نااهلان اباء داشتند فلذا نوع چنين كتاب‌هايى با مخفى كارى و مستور بودن همراه بوده‌اند كه اين امر باعث ورود اشخاص نا آگاه و غير عالم در اين علوم شده و حجيت چنين آثارى ار با ترديدهايى قابل توجه مواجه ساخته است.

برخى اوراد و اعمالى هم كه در اين جا به نام شبشبه آمده‌اند براى احضار و به كار گيرى جن و شياطين می‌باشد كه كارهاى حرام و نا مشروع و غير اخلاقى فراوانى براى رسيدن بدانها لازم است براى مثال شبشبه اولى كه در فصل مربوط به شبشبه‌ها آمده است لزوم جنابت از حرام و خواندن عزائم در چنين حالتى و در داخل بيت الخلاء از آن جمله است.

برخى از اين اعمال هم براى ايجاد شوق و تهييج براى نكاح می‌باشد كه در فصل بخصوصى آمده‌اند. استخدام حيوانات درنده، غلبه بر دشمن ظالم، رفع مشكل حيض و نفاس، حصن و حراست، شناخت سارق، رسيدن به مال و اموال، شفاء امراض، دفع جن و ابطال سحر از ديگر مسائلى هستند كه در مورد آنها روشهايى بيان شده است فصلى هم نيز به مجاب‌ها اختصاص دارد كه براى رفع مشكلاتى چون ترس از جن و انس مفيد مى باشند.

ابطال طلسمات، رفع مربوطات هم، دفع جن و… نيز مواردى هستند كه در واقع دو قطب منفى در مقابل طلسمات و رباطات و احضار جن و.. مى باشند كه شيوه‌اى مرسوم در اين علوم مى باشند يعنى هر طلسمى براى خود باطل كننده است و هر عقدى براى خود حل خاص دارد فصلى نيز اختصاص به ترتيب حروف دارد كه اين نيز براى نوشتن طلسمات و… لازم است و شناختن اين ترتيب‌ها در كتب مرتبط امرى مرسوم است. براى مثال حروف الفبا كه با ترتيب الف، ب، ت و غيره می‌باشد يا حروف ابجد كه با ا، ب، ج، د و… مى باشند و ديگر ترتيب‌هايى هم كه در اين زمينه هست كه هر كدام از آنها براى افرادى مد نظر بوده‌اند كه با آن ترتيب طلسمات، اوراد و… را تشريح نموده‌اند.

فصلى ديگر به تعاريف اختصاصى دارد كه اسامى جن‌هاى مختلفى با شيوه احضار هر كدام درآن آمده است. نهايتاً ارتباطى كه با كواكب گوناگون به وجود مى‌آيد و ايام مختلف به نام هر كدام مى باشند و آثار خاصى درآن ايام خاص و ساعات خاصى از آنها دارد در فصل جداگانه‌اى مطرح شده‌اند براى مثال دومين روز هفته كه اختصاص به فلان كوكب دارد در ساعت خاصى از آن روز به هدف خاصى مى توان رسيد كه اهل اين فن مقيد به مراعات اين لحظات و ساعات مى باشند.

فهرست برخی مطالب کتاب کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا

 • مجربات ابن سینا در باب علوم غریبه
 • در باب علم کیمیا، علم سیمیا، علم ریمیا، علم لیمیا، علم هیمیا
 • در باب طلسمات مجربه و احضارات جن و…
 • تسخیرات کواکب
 • دعای مهر و محبت
 • باطل کردن طلسمات
 • نام ماه ها و ایام هفته کواکب
 • نحس اکبر جلالی
 • سعد اکبر جلالی
 • جلالی نحس اصغر
 • حروف کواکب از کتب دیگر
 • حساب ایقغ و روش رسم جداول حروف و اعداد
 • حساب جمل و حساب جمل صغیر
 • جمع کل حروف ۲۸ گانه ابجد کبیر
 • جمع کل حروف ابجد وصفی
 • جمع کل حروف ابجد صغیر
 • ترجمه اعداد و حروف ابجد
 • نظیره ابجدی
 • اسماء اعظم حروف ۲۸ گانه جهت ترازو
 • اسماء جمالی
 • در خاصیت اعداد
 • عدد فردالفرد آتشی
 • عدد زوج الزوج خاکی
 • عدد فردالزوج بادی
 • عدد زوج الفرد آبی
 • حروف اسم یا طلسم یا لوح جهت تکسیر عددی
 • خواص منازل قمر
 • نامهای کواکب (شمس، قمر، مریخ، عطارد، مشتری، زهره، زحل)
 • مزاج و طبایع بروج
 • برای زبان بندی
 • برای گشایش کار
 • جهت گشادن مرد به زن
 • جهت دفع دشمن ظالم
 • جهت آوارگی دشمن
 • در هر ماه عربی
 • ایام منحوسه
 • اسم اعظم
 • اسم شرف شمس
 • رسم لوح مثلث و اسم موکلان آن (موکل خلاصی، موکل فواید، موکل بغض، موکل دوستی)
 • ابجد صغیر برای گرفتن طالع
 • قلم هندی
 • قلم برناوی
 • قسمتی از آداب نوشتن ادعیه
 • تاریخ نوشتن ادعیه و طلسمات
 • در باب جفر و سئوال و جواب از جفر
 • چهار عنصر و اسم طالب و مطلوب
 • طالع آتش
 • دعای چشم زخم
 • جهت گریه طفل
 • جهت اسقاط جنین
 • دعای ارقاش و فواید آن
 • دعای ماه رمضان جهت حفظ از بلیات و امراض و آفات
 • جهت بستن دهان گرگ
 • جهت گشادن بستر
 • چند نوع طلسم برای حوایج
 • جهت آبستن شدن زن نازا
 • للحب جهت محبت و نوشتن ادعیه آن روی نعل اسب
 • ابطال سحر و جادو
 • آیات قرآن در باب مهر و محبت
 • دعای ایمنی از ترس و ترسیدن از کسی یا از چیزی
 • عقدالسان و بستن زبان خلق از خود
 • در باب احضار و احضاریات، احضار جن، احضار موکل
 • عقد النساء
 • احضار فرد غائب و گریخته
 • لوح جلالی
 • در باب مثلثات و مربعات اعداد
 • موکّلان سوره الم نشرح (ابر صاصبرصاصارصا صورصا)
 • نامهای موکلین بروج و کواکب و ساعات آن
 • در باب گریخته
 • نقش سوره یس و روشهای نوشتن آن در جدول
 • جهت فتح الرجال
 • طریقه پر کردن جداول و مثلث اعداد
 • حروف نورانی در تقسیم کواکب (زحل، مریخ، زهره، قمر و…)
 • حل مطلق به یک ساعت
 • طرح ۷۷ کوکب، طرح ۴۴ مزاج، و…
 • نقش آتشی را موکّل عزرائیل و…
 • تسقیه زهره را همچون نقره سفید
 • تنقیه زهره چیست؟
 • تنقیه زهره به جهت نقره
 • تخمیر کبریت
 • عقد فرار
 • عمل شمس
 • حل زرنیخ
 • طریق سفید کردن زرنیخ
 • طریقه اخذ نمک قلیا
 • اکسیر مرموز
 • پیاز عنصل
 • طلسم عقرب
 • جهت آوارگی
 • کشف خواب
 • جهت خفاء
 • افسون کهنه جهت ضرر آتش
 • گشادن بسته
 • گشادم بخت و عقده و گرفتاری فلان بن فلان
 • اسماء جوگ
 • حدالدور کواکب سبعه
 • اگر خواهد بداند زن زودتر می میرد یا مرد
 • فهمیدن حال مریض
 • اگر پرسند در بطن این زن باردار فرزند چیست
 • اگر خواهی دوستی میان زن و مرد را دریابی
 • اگر خواهی بدانی اختلاط تو با فلان کس می شود یا خیر
 • هرگاه اراده ماندن در جایی نمایی
 • در تسخیر ملک و عمل شریف آن
 • احضار اجنه و جن با چندین روش مختلف
 • احضار موکل جن و ارواح و چندین روش مختلف این عمل
 • احضار محبت
 • در باب گشایش رزق و روزی و روزی از غیب و چندین ادعیه مختلف در این رابطه
 • احضار ارواح با خواندن ناد علی و روش صحیح خواندن آن
 • جهت گشایش امور و نوشتن مربعات اعداد و حروف آن
 • قهوه هل قند، قهوه نخود، قائوت کرمانی، ریزش موی سر
 • علاج قطعی رماتیسم پا و یا مفصلی
 • جهت درمان سینوزیت
 • جهت درمان علاج ضعف عمومی
 • جهت خرابی دشمن و طلسم مربوط به آن
 • جهت فتح و عزت و پیروزی
 • اسماء کهف و خواص آن
 • جدول حروفات اسحاقی
 • جدول حروفات عمانی
 • جدول حروفات نورانی
 • جدول حروفات ریحانی
 • جدول حروفات خضری
 • جدول حروفات یوسفی
 • جدول حروفات آسوری
 • جدول حروفات یعقوبی
 • جدول حروفات قبطی
 • جدول حروفات مهیونی
 • جدول حروفات حبشی
 • جدول حروفات حمیری
 • و صدها مطالب دیگر….
3.8/5 - (42 امتیاز)

دسترسی محدود برای دانلود

برای دانلود همه فایل ها باید محصول را خریداری فرمایید

دانلود کتاب مجموعه کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا اثر حسین نمینی
حجم 32.77 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
اگر فایل مشکل دانلود دارد گزارش ارسال کنید
گزارش مشکل دانلود از سایت
 • اگر شما در دانلود این کتاب مشکل دارید، قبل از گزارش با کلیک روی آموزش دانلود، روش دانلود از پرشین‌پی‌دی‌اف را مطالعه بفرمایید.
 • مشکل خود برای دانلود فایل را شرح دهید.
اگر فایل را خلاف قوانین کپی رایت می‌دانید درخواست حذف ارسال کنید

کتاب های دیگر از ابن سینا

نقد و بررسی شما درباره علوم غریبه مجربات ابن سینا

لطفا پس از مطالعه علوم غریبه مجربات ابن سینا نظر خود را برای دیگر کاربران بنویسید.
از ارسال نظر به زبان انگلیسی یا نوشتن فینگلیش پرهیز کنید.
تمام نظرات توسط تیم مدیریت پرشین پی‌دی‌اف بررسی شده و پاسخ داده می‌شوند.
اشتراک در
اطلاع از
guest
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمدرضا
محمدرضا

شما همتون دزدین پول پرداخت کردم هیچی ب هیچی

هانا
هانا
پاسخ به  شهاب فیض

ببخشید برای منکه ایمیل نشده

ابن‌سینای قرن
ابن‌سینای قرن
پاسخ به  شهاب فیض

نمیدونم چه فکری می‌کنند ۳۰۰۰ تومان مالیات کسر کن سوو ودامنه نگهداری سایت ۱۵۰۰ دست طرف رو می گیره بعد باگستاخی میگه دزد
خجالت بکشيد تقصیر امثال ماست که کتب روباقیمت کم می‌فروشیم ۳۰۰۰پول آب نبات هم نیست به بچه هم ۳۰۰۰بدی قهر میکنه

سید مهدی
سید مهدی

من هم پرداخت کردم هیچی به هیچی
البته قبلش یادم نبود که ببینم نشان اعتماد دارن یا نه که نداشتن .

محمد ص
محمد ص
پاسخ به  شهاب فیض

آقا شهاب مردم کشور ما اینگونه هستند شما این همه زحمت کشیده اید نمی‌بینند.شما کل کتاب را هم مجانی در اختیار مردم ایران قرار دهید باز هم مردم طلب دارند و ایراد هم می‌گیرند.الان بدترین مردم دنیا رو داریم.ببخشیدشان.ممنون.من خیلی استفاده کردم از کتاب و زحمات شما.

mehdi
mehdi

بادرود خدمت شما عزیزان بابت ارسال ودریافت کتاب سپاسگذارم
هیچ مشکلی درنحوه پرداخت واینکه دانلود نشه نیست وبه صورت کامل دانلود شد🙏

ارقه
ارقه

با سلام .
جناب آقای شهاب فیض بنده خریدی انجام ندادم ولی نحوه پاسخگویی شما به نظرات درج شده توجه من رو جلب کرد.
به نظر شما استفاده از اینگونه ادبیات و نحوه پاسخگویی شما به انتقاد افراد موجب نگاه منفی مخاطب به سایت و در نتیجه عدم اقبال و سود آوری مجموعه‌ای که برای آن زحمت کشیدید نمی‌شود؟
در هر حال امیدوارم با کمی تأمل و تدبر در گفتار و حفظ آرامش خود‌ به نحوی شایسته پاسخگوی انتقادات باشید چون ایجاد تنش و پرخاشگری نتیجه ای جز عدم دستیابی به مطبوع رو نخواهد داشت.

عباسی دهبکری
عباسی دهبکری

سلام ببخشید من دوبار کتاب سفارش دادم ولی برام ارسال نشدە لطفامیتونید پیگیری کنید

آخرین ویرایش 9 ماه قبل توسط عباسی دهبکری
حسین حسنخانی
حسین حسنخانی

سلامممنون بابت سایت خوبتون حل شد

آخرین ویرایش 8 ماه قبل توسط حسین حسنخانی
حجت محبوبی
حجت محبوبی

سلام من خرید کردم پول واریز شد چرا دانلود نمی شه

ایمان
ایمان

سلام
جناب منم خرید زدم ولی چیزی برام ایمیل نشده
مشکل از کجاست…؟

تیمور حکیمی
تیمور حکیمی

کتاب مجربات ابن سینا را خریدم ولی فایلی به من ارسال نشده

teymoor93@gmail.com
teymoor93@gmail.com

سلام
کتاب مجربات ابن سینا را خریدم ولی فایلی برایم ارسال نشده لطفا پیگیری کنید
شماره سفارش
۲۸۳۳۹

کاوان رحمانی
کاوان رحمانی

من پولو پرداخت کردم ولی کتاب رو دانلود نکردم سایتش خراب شد یه کاریش بکنید

کتاب های مشابه با علوم غریبه مجربات ابن سینا

دانلود کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه اثر شیخ بهایی
دانلود کتاب 72 دیو علوم غریبه اثر آصف بن برخیا