تقی آزاد ارمکی

نام کامل : تقی آزاد ارمکی
تاریخ تولد : 10 شهریور 1336

دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و نویسنده ایرانی و استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در 10 شهریور 1336 در روستای ارمک کاشان متولد شده است.

آزاد ارمکی، در طی سال های فعالیت خود ۳۰ کتاب در حوزه جامعه شناسی و مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران تألیف کرده است و بیش از ۱۰۰ مقاله و گزارش پژوهشی نوشته است. او همچنین در چند طرح پژوهشی بین المللی مشارکت کرده است.